Arkitektur

Arkitektur

Mennesket går raskere forbi fargeløs arkitektur, pulsen og stressnivåene øker av fasader i stål, glass og betong, vi blir mindre sosiale og nysgjerrige på omgivelsene rundt oss og sanser mindre. Over tid fungerer vi på et lavere kognitivt nivå omgitt av monotone omgivelser. Hjernen trenger visuell stimulanse, fargevariasjon og kontrast for å fungere optimalt. Studier viser også at vi over tid blir deprimerte av omgivelser i gråskala, mens miljøer med sofistikert og variert bruk av farge oppnår det motsatte.

Samtidsarkitekturen har et stort, uutnyttet potensiale når det gjelder fargesetting. Flere tiårs fokus på materialenes egenart har skapt kjedelige og litt triste bymiljøer og tettsteder, uten lokal forankring eller interesse i å bevare det norske kulturlandskapet. Fokuset på materialitet i seg selv er ikke negativt, men det fungerer mer optimalt i bymiljøer i kombinasjon med god og variert fargebruk.

Målrettet fargebruk kan bidra til å skape mer harmoniske bymiljøer, ikke bare ved å knytte arkitektur fra forskjellige epoker sammen, men kanskje viktigst, skape en lunere, hyggeligere og mer vennlig stemning. I tillegg til dette kan målrettet fargebruk bidra til å fremheve en bygnings arkitektoniske kvaliteter og styrke dets personlighet og egenart. Samtidsarkitekturen egner seg meget godt til å fargesettes og tåler mye farge med sitt interessante og sterke formspråk.

Ved fargesetting av fasader jobbes det vanligvis tett med arkitekt for å forsterke deres visjon for bygget, men også utbygger, kommune eller andre aktører.