Institusjoner

Fargebruken i offentlige rom er et sorgens kapittel i dag. Skoler, sykehus, psykiatriske institusjoner og NAV-kontorer har alle en kontraeffektiv bruk av farge. Det fargeløse og kliniske institusjonsuttrykket har forskningen klart frarådet siden 80-tallet, og kan både forstyrre pasientens ro og forsinke rekonvalesens.

Vi vet at hvite vegger gjør omgivelsene mer sterile og mindre vennlige, men også at det blir vanskeligere å fokusere og jobbe over lengre tid. Øyet tar inn for mye lys, sender stressignaler til hjernen, som igjen gjør at vi fortere blir slitne, får hodepine og generelt høyere sykefravær. Hvite eller grå vegger er som en tommelfingerregel mindre velegnede til å brukes i psykiatriske institusjoner, demenslandsbyer, skoler, kontorlokaler og sykehus.

En målrettet og effektiv bruk av farge i institusjoner skaper tryggere, mer vennligere omgivelser, legge til rette for læring og fremskynde rekonvalesens.

Ved fargesetting av institusjoner jobbes det vanligvis tett med arkitekt for å forsterke deres visjon for prosjektet, men også med utbygger, kommune eller andre aktører.