Kommersielle rom

Kommersielle rom

I lang tid har et uniformt uttrykk vært rådende i interiører, både kommersielle og private. Oppskriften har vært rimelig smal og med få ingredienser, og et raskt søk på finn.no, viser karakterløse kontor- og butikklokaler; hvite vegger, tak, grå gulv. Gjerne jazzet opp med litt stål og glass. Butikker og showrooms har fulgt den samme oppskriften, tilpasset sitt segment.

Dette er nå i ferd med å endre seg. Den største overordnede trenden, er, sammen med økt fokus på kvalitet og bærekraft, at personlige valg og spesialtilpasset fargebruk blir viktigere og viktigere. Bedrifter ønsker at deres merkevare og personlighet skal komme tydeligere frem, også gjennom bedriftenes lokaler. Når kunder og samarbeidspartnere kommer på besøk, skal de umiddelbart tre inn i merkevarens univers.

Farger er det enkleste og mest effektive verktøyet for å oppnå dette. Selvfølgelig ikke på egenhånd, men i kombinasjon med materialitet og taktilitet.

I tillegg er det fornuftig å ta hensyn til hvilke farger som fremmer effektivitet, kreativitet og nøyaktighet og ikke det motsatte (her er hvite vegger den store synderen). Mennesket reagerer ulikt på de forskjellige farger, og det kan være fornuftig med en fargepalett som fremmer effektivitet, gir ro og fokus, trivsel og senker sykefravær. Fargepalett utvikles ut fra det enkelte roms målsetting og formål i kombinasjon med lokalets overordnede fargekonsept.

Ved fargesetting av institusjoner jobbes det vanligvis tett med oppdragsgiver for å forsterke deres visjon for prosjektet.